Stal Blachy Kręgi

Stal

stalStal jest stopem żelaza i węgla. Według obecnie obowiązujących norm definiuje się ją, jako materiał, który zawiera więcej żelaza, aniżeli jakiegokolwiek innego pierwiastka. Choć w stopie zdecydowanie przeważa żelazo oraz węgiel, to można tu również znaleźć inne metale, w tym chrom, miedź, nikiel, mangan, molibden, wolfram czy też tytan. Występujące wytrącenia niemetaliczne, jak i tlen, azot oraz siarka określane są, jako zanieczyszczenia. Stal znalazła i dalej znajduje zastosowanie w rozmaitych dziedzinach techniki. W 2001 roku na pierwszym miejscu pod względem jej produkcji wysunęły się Chiny. Dalsze miejsca zajęły Japonia, USA, Rosja, Niemcy, Korea Południowa, Ukraina, Brazylia, Włochy, a także Indie. Polska sklasyfikowana została pod tym względem na 19 miejscu, wykazując trzykrotnie niższą produkcję od Indii. Kolejne lata to znacząco większa produkcja stali, ale wciąż największy udział przypada na Chiny. Stal znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, gdzie stanowi jeden z podstawowych materiałów konstrukcyjnych. Stosowana jest także do produkcji karoserii samochodowych, puszek do konserw, kadłubów statków i platform morskich oraz pokryć dachowych i na elewacje.